महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : १९९५

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : कोणत्याही क्षेत्रात निरपेक्ष वृत्तीने सेवा करणा-या तसेच त्याव्दारे मानवी जीवन उंचावण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रु.२५ लाख, मानपत्र, स्मृतिचिन्ह

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. उप मुख्यमंत्री - उपाध्यक्ष
3. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
5. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
6.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : १९९२

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : संगीत व गायन क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ मान्यवर कलाकारास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रु.5.00 लक्ष, मानपत्र व मानचिन्ह

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००६

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : नाट्यक्षेत्रात एकूण उल्लेखनीय कामगिरीसाठी ज्येष्ठ नाटय कलाकारास नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार दरवर्षी प्रदान करण्यात येतो.

पुरस्काराचे स्वरुप : रु.5 लाख, सन्मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००९

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : संगीत रंगभूमीची प्रदीर्घ सेवा केलेल्या ज्येष्ठ नाट्य कलाकार मान्यवरास संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कार या पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रु.5 लाख, सन्मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००७

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : संत साहित्यावर उत्कृष्ट साहित्य/वाड्.मय लिहिणाऱ्या तसेच मानवतावादी कार्यकरणा-या महनीय व्यक्तीस प्रतिवर्षी ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 5.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २०१३

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात (वादन व गायन) मोलाचे योगदान विचारात घेता भारतरत्न पं.भीमसेन जोशी यांच्या नावे शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 5.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : १९७६

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : विविध १२ सांस्कृतिक क्षेत्रात विशेष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या कलावंताना राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 1.00 लक्ष प्रत्येकी, मानचिन्ह, सन्मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००९

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी दिर्घकाळ आपले आयुष्य घालविले आहे तसेच चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तीस चित्रपती व्ही.शांताराम स्मृती जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 5.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००९

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तीस चित्रपती व्ही.शांताराम विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 3.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : १९९८

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी दिर्घकाळ आपले आयुष्य घालविले आहे तसेच चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तीस स्व.राजकपूर स्मृती जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 5.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००९

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे अशा व्यक्तीस स्व.राजकपूर विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रुपये 3.00 लक्ष, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी

पुरस्कार सुरु झाल्याचे वर्ष : २००५

पुरस्काराची माहिती(पुरस्कार देण्याचा हेतू) : तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी तमाशा क्षेत्रात प्रदिर्घ सेवा केलेल्या एका ज्येष्ठ कलाकारास जीवनगौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते.

पुरस्काराचे स्वरुप : रु.5 लाख, मानचिन्ह, मानपत्र

पुरस्कार निवड समिती : शासकीय सदस्य
1. मा. मंत्री सांस्कृतिक कार्य - अध्यक्ष
2. मा. राज्य मंत्री सांस्कृतिक कार्य - उपाध्यक्ष
3. सचिव, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य
4.संचालक, सांस्कृतिक कार्य - सदस्य सचिव

स्थायी आदेश निवड समिती आदेश यापूर्वी पुरस्कार प्राप्त मान्यवर यादी