महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

कलाकार मानधन लाभार्थी यादी

अ.क्र. जिल्हा डाऊनलोड
छत्रपती संभाजीनगर डाऊनलोड/पहा
बीड डाऊनलोड/पहा
धुळे डाऊनलोड/पहा
हिंगोली डाऊनलोड/पहा
जळगाव डाऊनलोड/पहा
जालना डाऊनलोड/पहा
लातूर डाऊनलोड/पहा
नांदेड डाऊनलोड/पहा
नंदूरबार डाऊनलोड/पहा
१० धाराशिव डाऊनलोड/पहा
११ परभणी डाऊनलोड/पहा
अ.क्र. जिल्हा डाऊनलोड
अकोला डाऊनलोड/पहा
अमरावती डाऊनलोड/पहा
भंडारा डाऊनलोड/पहा
बुलढाणा डाऊनलोड/पहा
चंद्रपूर डाऊनलोड/पहा
गडचिरोली डाऊनलोड/पहा
गोंदिया डाऊनलोड/पहा
नागपूर डाऊनलोड/पहा
वर्धा डाऊनलोड/पहा
१० वाशिम डाऊनलोड/पहा
११ यवतमाळ डाऊनलोड/पहा
अ.क्र. जिल्हा डाऊनलोड
अहमदनगर डाऊनलोड/पहा
कोल्हापूर डाऊनलोड/पहा
नाशिक डाऊनलोड/पहा
पुणे डाऊनलोड/पहा
रायगड डाऊनलोड/पहा
रत्नागिरी डाऊनलोड/पहा
सांगली डाऊनलोड/पहा
सातारा डाऊनलोड/पहा
सिंधुदुर्ग डाऊनलोड/पहा
१० सोलापूर डाऊनलोड/पहा
अ.क्र. जिल्हा डाऊनलोड
मुंबई शहर डाऊनलोड/पहा
पालघर डाऊनलोड/पहा
ठाणे डाऊनलोड/पहा