महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

तो मी नव्हेच या नाटकाच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता प्रवेश विनामूल्य

-

राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 153 जयंती सेवा पंधरवाडा

-