महाराष्ट्र शासन
 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई

शिबीराची माहिती : शिबीरार्थी निवडीचे निकष:
१) वय- मुले 15 ते 30 व मुली 15 ते 25
२) शिबीरार्थी साक्षर असावयास हवा
३) तरुण व व्यावसायी कलावंताला प्राधान्य
४) होतकरु तरुण कलावंताना पण पात्र धरण्यात येईल

शिबीरार्थी संख्या : २०

व्याख्याते : 15 व्याख्यात्यांची नियुक्ती
1 सहायक
2 साथीदार
1 समन्वयक व योग शिक्षक

गतवर्षीचे ठिकाण : इस्लामपुर, जि. सांगली

शिबीराची माहिती : शिबीरार्थी निवडीचे निकष:
१) वय- मुले 15 ते 30 व मुली 15 ते 25
२) शिबीरार्थी साक्षर असावयास हवा
३) तरुण व व्यावसायी कलावंताला प्राधान्य
४) होतकरु तरुण कलावंताना पण पात्र धरण्यात येईल

शिबीरार्थी संख्या : २०

व्याख्याते : 15 व्याख्यात्यांची नियुक्ती
1 सहायक
2 साथीदार
1 समन्वयक व योग शिक्षक

गतवर्षीचे ठिकाण : जळगाव

शिबीराची माहिती : शिबीरार्थी निवडीचे निकष:
१) वय- मुले 15 ते 30 व मुली 15 ते 25
२) शिबीरार्थी साक्षर असावयास हवा
३) तरुण व व्यावसायी कलावंताला प्राधान्य
४) होतकरु तरुण कलावंताना पण पात्र धरण्यात येईल

शिबीरार्थी संख्या : २०

व्याख्याते : 15 व्याख्यात्यांची नियुक्ती
1 सहायक
2 साथीदार
1 समन्वयक व योग शिक्षक

गतवर्षीचे ठिकाण : बीड

शिबीराची माहिती : शिबीरार्थी निवडीचे निकष:
१) वय- मुले 12 ते 15 व मुली 10 ते 15
२) शिबीरार्थी साक्षर असावयास हवा
३) तरुण व व्यावसायी कलावंताला प्राधान्य
४) होतकरु तरुण कलावंताना पण पात्र धरण्यात येईल

शिबीरार्थी संख्या : २०

व्याख्याते : 15 व्याख्यात्यांची नियुक्ती
1 सहायक
2 साथीदार
1 समन्वयक व योग शिक्षक

गतवर्षीचे ठिकाण : नांदेड

शिबीराची माहिती : शिबीरार्थी निवडीचे निकष:
१) वय- मुले 15 ते 30 व मुली 15 ते 25
२) शिबीरार्थी साक्षर असावयास हवा
३) तरुण व व्यावसायी कलावंताला प्राधान्य
४) होतकरु तरुण कलावंताना पण पात्र धरण्यात येईल

शिबीरार्थी संख्या : २०

व्याख्याते : 15 व्याख्यात्यांची नियुक्ती
1 सहायक
2 साथीदार
1 समन्वयक व योग शिक्षक

गतवर्षीचे ठिकाण : उस्मानाबाद