सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

उद्दिष्टे

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय हे खालील दर्शविलेल्या उदिष्टांची पुर्तता करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.

1) कलेचे जतन व संवर्धन करणे.
2) उदयोन्मुख कलाकारांना आणि त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणे व त्यांची कला अधिकाधिक वृद्धिंगत तसेच विकसित करण्यास मदत करणे.
3) ग्रामीण भागातील कलाकारांना कलेचे पायाभूत ज्ञान मिळावे या दृष्टीने विविध प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करणे.
4) दुर्गम भागात कला पोहचविण्यासाठी प्रयत्न  करणे व त्या अनुषंगाने तेथील स्थानिक व्यक्तींना कलेचा आनंद प्राप्त करून देणे.
5) कला संस्थांना त्यांच्या प्राथमिक गरजा पुर्ण करण्यासाठी आणि विविध कलाक्षेत्रातील पात्र संस्थांना कला समृद्ध करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान देणे व त्यातुन कला समृद्ध करणे.
6) कलेला वाव देण्याच्या उद्देशाने व कलाकारांचे प्रश्न तातडीने निपटारा करण्यासाठी राज्यातील महसुली विभागात सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची कार्यालये विभागीय स्तरावर स्थापित करणे.
7) वंचित झालेल्या व कलाक्षेत्रातील योगदान दिलेल्या कलाकारांना शासनाने गठीत केलेल्या समितीव्दारे शिफारसपात्र कलाकार व्यक्तींना पुरस्काराने सन्मानित करणे.
9) नाट्य, बालनाट्य, शाहिरी, तमाशा, किर्तन, सुगम संगीत व शास्त्रीय नृत्य या कलाक्षेत्रातील शिबिरे आयोजन करुन कलेस प्रोत्साहन देणे.
10) वयोवृद्ध गरजु पात्र कलाकारांना आर्थिक मदत म्हणून शासन नियमाप्रमाणे मानधन प्रदान करणे .
11) शासनाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या प्रयोगात्मक नोंदणीकृत संस्थाना अनुदान देऊन सांस्कृतिक चळवळीचे सशक्तीकरण करणे.
12) आंतराराज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजनेद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे सम्यक दर्शन इतर राज्यांना घडविणे.
13) ध्वनीचित्रफ़ितीव्दारे लोककला व इतर कलेचे जतन व संवर्धन करणे.