सांस्कृतिक कार्य संचालनालय

(०२२) २२८४ २६३४

      |  टेक्स्ट साईझ   

नवीन संदेश

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती योजना

आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी ड्रोनमार्फत Light & Sound Show चे आयोजन प्रस्तावित आहे. अशा कार्यक्रमाचा आयोजनासाठी अनुभव असलेल्या किंवा अशा कार्यक्रमाचे प्रारूप करण्याचा अनुभव असणाऱ्या संस्था यांच्याकडून दिनांक ७.०६.२०२२ ते १३.५.२०२२ दरम्यान दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. यासाठी अनुभवी TECHNICAL CONSULTANT यांनी अर्ज करावेत. अटी व शर्ती सांस्कृतिक कार्य संचालनालय जुने सचिवालय काला घोडा जवळ फोर्ट मुंबई 32 येथे कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होतील.

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान

आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत गेट वे ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक वास्तूवर SOUND LIGHT PROJECTIONS साठी दिनांक 20.05.2022 ते 26.05.2022 दरम्यान कोटेशन मागविण्यात येत आहेत. अनुभवी TECHNICAL CONSULTANT यांनी अर्ज करावेत. अटी व शर्ती सांस्कृतिक कार्य संचालनालय जुने सचिवालय काला घोडा जवळ फोर्ट मुंबई 32 येथे कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होतील.

मा.वृद्ध साहित्यिक व कलाकार इत्यादींना मानधन योजना मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मधील कलावंताकडून अर्ज मागविणेबाबत

मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजना

आझादी का अमृत महोत्सव उपक्रमांतर्गत दिनांक 17 ते 23 डिसेंबर 2021 या कालावधीत रिव्हर ऑफ इंडिया या महोत्सवाचे केंद्र शासनाच्या वतीने देशभर आयोजन करण्यात येत आहे. नदी महोत्सवांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने सूरसरिता या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे मंगळवार दिनांक 21 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजन केले आहे. स्थळ- मिनी थिएटर, पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, दादर, मुंबई

कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकारांना अर्थसहाय्य देणेबाबत.

६० वी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका मुदतवाढ

१८ वी महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धा व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा प्रवेशिका मुदतवाढ

५७ वा राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव प्रवेशिका

व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका

मान्यवर कलाकार मानधन योजनेंतंर्गत अर्ज करण्याची मुदत ३१ जानेवारी पर्यंत

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदान

महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा प्रवेशिका

५९ वी राज्य नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका २०१९-२०

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी युवा शिष्यवृत्ती योजना

शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी

पु ल देशपांडे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने स्टँड अप कॉमेडी स्पर्धा अटी व नियम

३१ वी मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका

पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगूळकर आणि सुधीर फडके यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त कार्यशाळा-लातूर

राज्य नाट्य स्पर्धा प्रवेशिका

ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार जाहीर आवेदन - सांस्कृतिक कार्यक्रम

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान

.